You are hereČesta Pitanja - FAQ

Česta Pitanja - FAQKao prvo važno je istaći da je politički model Ljevice i Desnice nekompletan i kao takav on ne daje ispravnu sliku političkog spektruma. Ovaj model uglavnom sadrži samo njegov ekonomski aspekt. Na lijevoj strani ove skale su oni koji žele da država ima veću kontrolu nad ekonomijom. Tu spadaju progresivci, socijalisti, te fašisti i komunisti na samom lijevom kraju. Na desnoj strani su oni koji žele veću slobodu ekonomije. Tu spadaju konzervativci, klasični liberali/libertarijanci, i anarhisti na samom desnom kraju.

 

Libertarijanci žele slobodno tržište i protive se bilo kakvom upletanju države u ekonomiju. Stoga libertarijanci spadaju u desnicu po ekonomskom pitanju.

 

Međutim ispravniji i potpuniji model političkog spektruma ima dvije dimenzije. U tom modelu se osim tradicionalne vodoravne ekonomske skale ljevice i desnice takođe može dodati i druga - socijalnu skala, koja se obično predstavlja kao vertikalna, gore-dolje. Donji kraj socijalne skale upućuje na manji pa sve do nepostojećeg - nultog stepena ličnih sloboda pojedinca odnosno veću do apsolutnu državnu kontrolu nad životima građana. Tu spadaju konzervativci, socijalisti, te komunisti i fašisti na samome dnu. Gornji kraj ove skale upućuje na veće individualne slobode odnosno minimalnu pa i nikakvu državnu kontrolu nad životima građana. Ova strana djelomično ubraja progresivce, te zatim libertarijance, i anarhiste na ekstremnom vrhu.

 

Zaključak je taj da se libertarijanci zalažu za maksimalnu ekonomsku slobodu, i za maksimalnu ličnu slobodu.


U svome originalnom značenju, riječ "Liberal" asocira sa 1. maksimalnom slobodom pojedinca, gde su svi pojedinci slobodni da žive svoje živote na način koji odaberu i da se neometano bave ekonomskim poslovima, i 2. minimalnom vladom, ograničenom na zaštitu individualnih sloboda (održavanje jake vojske i policije) i posredovanje u sporovima (pravosudni sistem).

Međutim, tokom vremena pojam liberal je izopačen i postao asociran sa socijalizmom i velikom vladom.

U Sjedinjenim Državama, progresivna Demokratska Stranka je početkom 20. vijeka od strane nekih političara pogrešno označena kao liberalna, i to ime je zaživilo. Demokrate u SAD se danas obično nazivaju liberali, iako se njihova politika potpuno razlikuje od liberalne. Demokratska stranka otvoreno podržava veliku vladu i socijalnu državu, kao i državni intervencionizam na tržištu.

Zbog te izopačenosti, istinski liberali u SAD su većinom prestali da se identificiraju sa terminom liberal, i sada sebe nazivaju "Klasičnim Liberalima" ili "Libertarijancima."

U Evropi, pojam liberal uglavnom i dalje ima svoje prvobitno značenje. Ipak, prevalenca socijalističke i komunističke snage u ranom 20. vijeku rodila je pokret Socijalnog Liberalizma, koji predlaže intervencionizam vlade u privredi, velike vladine socijalne programe, i socijalnu pravdu - postizanje ravnopravnosti putem visokog oporezivanja, i preraspodjele prihoda i imovine. Mnoge liberalne partije u Evropi su socijalni liberali. Njihova politika je u mnogo stvari suprotna od klasičnog liberalizma, ali njihovo korištenje riječi liberal u sklopu svojih imena je izopačilo značenje liberalnog termina.

Pravi liberali Evrope u velikoj mjeri zadržavaju svoju povezanost sa riječju liberal, međutim oni se time takmiče za identit sa socijalnim liberalima. Da bi se saznalo da li je neka organizacija liberalnog predznaka doista liberalna ili socijalistička, mora se gledati duboko u njihove principe, umjesto oslanjanja samo na ime.

Iz svih ovih razloga, Kampanja za Slobodu i Prosperitet se koristi riječima "Libertarijanizam" i u manjoj mjeri "Klasični Liberalizam" kada opisuje liberalnu politiku, kao dva nekorumpirana termina vjerna svome izvornom liberalnom značenju.

Language/Vaš Jezik

Ostanite u Vezi

Pridružite se Našoj Facebook Grupi Pogledajte Naš YouTube Kanal Pratite nas na Twitteru Naš RSS Feed

Volunteer!!!