You are hereRegistrujte se za Glasanje na Izborima

Registrujte se za Glasanje na Izborima


Registracija i sudjelovanje na izborima je pravo svakog pojedinca sa navršenih 18 godina.  Ukoliko ne glasate, propuštate vašu najveću šansu da utičete na rad države i pridonesete nastojanju da se vlada natjera da služi vaše interese.

Tags

Language/Vaš Jezik

Stay Connected

Join our Facebook group! Check out our YouTube Channel! Follow us on Twitter! Our RSS Feed

Volunteer!!!